С нас е по-лесно!

Томбоу България е създадена 1992г, получава лиценз за Оператор на ваучери за храна през 2004г. и става част от голямото семейство на международната "UP Group" (бившата Groupe Chèque Déjeuner) през 2014 г. 

В стремежа си постоянно да се развиваме, през 2010г. създадохме собствен производствен център, с който затворихме цикъла на дейността си, за да гарантираме най-високо качество на услугите, които предлагаме на нашите клиенти. 

Вече можем да се похвалим с 25% пазарен дял, над 3000 клиенти (работодатели) и над 140 000 потребители, които използват нашите ваучери. 

Финансовите инструменти, в лицето на различните ваучери, които предлагаме, имат за цел да допринесат за подобряване качеството на хранене на служителите, да подпомогнат фирмения процес на мотивация и стимулиране на професионално изпълнената работа, да подпомогнат маркетинговата дейност на компаниите и да подобрят бизнес отношенията с партньори и външни контрагенти.

Нашите ваучери са основа за изграждането на всяка социална политика, независимо от размера или сферата на дейност на фирмата. Служителите на Томбоу България са отдадени на предоставяне на социалните инструменти  на компаниите на пазара в България и чрез тях ние споделяме нашите фирмени ценности в сферата на социалните политики.

55-годишната история на Групата UP дава сериозна гаранция за надеждно обслужване и ефективност на нашите продукти и услуги, които носят реални ползи за всички работодатели и техните служители.

От 2018г обогатихме портфолиото от продукти и услуги и станахме единственият оторизиран представител на Shell за карти за гориво за бизнеса. В партньорство създадохме Shell fuel card от Томбоу - цялостна услуга за управление на корпоративните разходи за гориво. 

Томбоу България продължава да се стреми да бъде реална подкрепа за своите партньори, в тяхното бизнес развитие и в разширяване на социалните придобивки за служителите им и подобряване качеството им на живот.