ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ: ВАШИЯТ ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ВАУЧЕРИ ПОДАРЪК

Нашият бизнес модел

През 2004г. Министерство на финансите издава лиценз на „Томбоу България” ЕООД за осъществяване на дейност като Оператор на ваучери за храна.

Вече повече от 16 години първият български оператор активно участва в налагането на ваучерната система на пазара. 

През 2014г. станахме част от международната компания „Groupe Up” (бившата Груп Чек Дежене, Франция), като по този начин подсилихме позициите си на пазара. Със своята над 55 годишна история и опит, „Groupe Up” е световен лидер на пазара на услуги със социално и културно значение. 

Ние вярваме, че партньорството ни с „Groupe Up” и нейния доказан опит, а именно - присъствие на 4 континента, 30 държави и обслужване на над 28 милиона потребители, допълнително ще обогати нашето портфолио и професионализъм.

Обединението „Up Томбоу”, което създадохме съвместно с „Чек Дежене България” ЕООД, e потвъждение на нашия стремеж и занапред да предоставяме качествени услуги на достъпни цени, с цел подобряване на ежедневното хранене на работещите хора в България.

От 2018 г. ние сме единственият оторизиран представител на Shell за карти за гориво за бизнеса. В партньорство създадохме Shell fuel card от Томбоу - цялостна услуга за управление на корпоративните разходи за гориво. 

Томбоу България продължава да се стреми да предложи на своите клиенти и партньори интегрирани услуги, които ще улеснят и подобрят тяхната мотивационна политика.

С оглед на бизнес необходимостите на нашите клиенти и партньори, ние сме си поставили за цел да им предоставим възможност да избират измежду най-добрите практики в сферата на социалната отговорност. 

Мисия и ценности

Нашата мисия е да допринесем с реална добавена стойност, чрез задълбочена комуникация и персонално отношение към всички клиенти и търговски партньори.

Нашите ценности ще останат и занапред определящи във всички наши действия към подобряване на социалния климат във всяка компания, наш клиент, и към откриване на иновативни решения, които могат да представляват интерес за бизнес средите в България.

В подкрепа на това са и трите сертификата: за управление на качеството ISO 9001:2015, управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013 и ISO 14001:2015 за управление на околната среда, които доказват системното прилагане на най-новите изисквания за контрол в нашата дейност.

ISO certificates Up Tombou