Повече информация за ваучерите за храна и ваучерите за подарък

ЗАЩО ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА СА ПРЕДИМСТВО?

Ваучерите за храна са освободени от всякакъв вид данъци и осигуровки, както за служителите така и за работодателите за сумата до 80лв.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ТОЗИ ВИД СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА?

От тази социална политика лесно можете да се възползвате като поръчате ваучери за храна "Томбоу" и ги предоставяте всеки месец на всички Ваши служители в компанията.

КАК СЕ ОСЧЕТОВОДЯВАТ ВАУЧЕРИТЕ?

В счетоводната система се изважда един ред "Социални придобивки". В него трябва да фигурира сумата за ваучери за храна, която работодателя предоставя.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА ЗА ФИРМАТА И ПЕРСОНАЛА?

За Вас, като работодател, ваучерната система носи по-добър социален имидж, по-голяма продуктивност на екипа и пълно финансово облекчение от данъци и осигуровки. За Вашите служители ваучерите са допълнително увеличаване на месечните им доходи и по-балансирано хранене на работното място.

КАКВИ ВИДОВЕ ВАУЧЕРИ СЪЩЕСТВУВАТ?

Ваучери за храна "Томбоу" по чл. 209 от ЗКПО, ваучери за храна по Наредба 11, ваучери за храна "Томбоу"+  по чл. 204 от ЗКПО, ваучери за храна "Томбоу" по СБКО и ваучери за подарък Cadhoc.

КЪДЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА И ЗА ПОДАРЪК?

В над 11 000 търговски обекта в цялата страна, част от търговска мрежа на Томбоу България.

ИМАТ ЛИ ВАУЧЕРИТЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ?

Ваучерите имат срок на валидност, която задължително се изписва върху тях. По закон тя е до 12 месеца.

КАКВО Е CADHOC?

Cadhoc е ваучер за подарък, който предоставя възможност за закупуване на най-различни стоки и услуги.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ваучер CADHOC ?

С ваучер Cadhoc можете да закупувате дрехи, козметика, аксесоари, цветя, книги, СПА процедури, масажи, почивки и всякакви други услуги и преживявания.