Визия и защити на ваучера за храна

Изборът е лесен, когато можете да изберете ваучер за храна "Томбоу"

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

МОДЕРЕН ДИЗАЙН И УДОБЕН ФОРМАТ

Ваучерът за храна „Томбоу” е с компактен размер, предвиден за сигурно съхранение във Вашия портфейл: 10.5 х 5.82 см.

Със своите 14 защитни елемента*, ваучерът за храна "Томбоу" е най-защитеният ваучер в България. 

 1. Холограма – съдържаща логото на фирмата „Up, която се променя при 90° ротация
 2. Лого на фирмата (само при желание на клиента)
 3. Отпечатване на пилош орнаменти
 4. Математически генериран щрих код
 5. UV жълто мастило
 6. Валидност
 7. Номинал
 8. Микротекст в кафяв цвят – ограждащ визията на ваучера и съдържащ името „UP Bulgaria"
 9. Вид на ваучера за храна
 10. Термореактивно мастило - при затопляне изчезва
 11. Номер и дата на квота (само за ваучери издадени съгласно изискванията на Нар. Nº7/2003г. на МФ и МТСП)
 12. Данни на оператора Томбоу България и място за поставяне на печат и дата на търговеца
 13. Флуоресцентно мастило - става кафяво при цветно фотокопиране и под UV лампа става искрящо
 14. Отпечатване на пилош орнаменти

*Законовите изисквания са за 5 защити.