Ваучери за храна "Томбоу"+

Когато можете да предложите повече на служителите и да гарантирате тяхното здравословно хранене

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси

Ваучери за храна "Томбоу"+

Много работодатели считат сумата от 200 лв. за ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО като крайно недостатъчна и биха желали да дават повече на своите служители. 

Поради тази причина ние създадохме отделен ваучер за храна "Томбоу"+, който отговаря на изискванията на чл. 204 от ЗКПО. Така всеки работодател има възможност сам да определи тавана на сумата, която месечно иска да предоставя на служителите си. 

Независимо, че ваучерите за храна по чл. 204 не се ползват с пълно данъчно облекчение, както тези по чл. 209, като социални разходи те все пак водят до спестявания спрямо същите суми предоставени на служителите в брой.

За да проверите какво бихте спестили ако увеличите сумата предоставяна във ваучери за храна, използвайте калкулатора или се свържете с нас за консултация.

 

Стикер „Томбоу”

Всеки търговски обект, който е обозначен на витрината с този стикер,  е част от нашата търговска мрежа и в него можете да похарчите Вашите ваучери за храна „Томбоу”.

Нашата мрежа от търговски обекти се развива постоянно. Ако желаете магазина или ресторанта, който посещавате да приема нашите ваучери за храна, моля, свържете се с наш търговски представител.