ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА "ТОМБОУ"

Предимства 

Мотивираните служители изграждат фирмата! Поръчайте ваучери за храна "Томбоу" и спестете до 50% от разхода за същата сума в брой!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

ПРЕДИМСТВА НА ВАУЧЕРИТЕ ПО НАРЕДБА №7:

 

Предимства на ваучерите
за фирмата:
 • 0% окончателен данък
 • 0% осигурителни вноски 
 • Лесно осчетоводяване
 • Ефективна социална политика 
 • Увеличаване на продуктивността
 • Повишаване на имиджа на фирмата 
Предимства на ваучерите
за служителите:
 • 0% ДОД
 • 0% осигурителни вноски
 • По-здравословно хранене
 • По-голяма мотивация на работа
 • Повишена покупателна способност
 • Голям избор на търговски обекти