Не се колебайте: поръчайте Cadhoc за всеки празник от годината!

Ние Ви предлагаме подаръчна книжка и стилен дизайн.

Обща информация Предимства Видове Cadhoc Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера
МОДЕРЕН ДИЗАЙН И УДОБЕН ФОРМАТ

Ваучерът за подарък „Cadhoc” е с модерен дизайн и компактен размер, предвиден за сигурно съхранение във Вашия портфейл.

Със своите 14 защитни елемента*, ваучерът „Cadhoc” е най-защитеният ваучер в България. 

 1. Термична цветна зона
 2. Защитна микроперфорация
 3. Регистър на изображение (при гледане на ваучера срещу светлина)
 4. Микротекст
 5. Нишки (по целия ваучер)
 6. Лого на клиент (само при желание)
 7. Математически генериран шрих код
 8. Дата на валидност, година и месец на валидност
 9. Номинална стойност – словом и цифром
 10. Данни на оператора Томбоу България ООД
 11. Уникален сериен номер
 12. Гилош орнаменти
 13. Ирисов печат
 14. Зоната, отпечатана с флуоресцентно мастило

 

 

 

*Законовите изисквания са за 5 защити.