ВАУЧЕРИ "ТОМБОУ" по Фонд СБКО

По-голяма мотивация и продуктивност на работното място!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси

ПРЕДИМСТВА НА ВАУЧЕРИТЕ ПО ФОНД СБКО:


Предимства на ваучерите
за работодателя:
  • Значително спестяване на средства
  • Допълнителна мотивация на персонала
  • По-голяма продуктивност на работното място
  • Улеснено разпределяне на фонда между служителите
Предимства на ваучерите
за служителите:
  • Без данъци и осигуровки
  • Увеличение на доходите 
  • Повишена покупателна способност
  • Достъп до голяма и разнообразна мрежа от търговски обекти