ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА "ТОМБОУ"

По-голями покупателна способност, мотивация и здравословно хранене!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

С ваучерите за храна всеки ползвател получава допълнителни доходи към месечната заплата с цел здравословно и балансирано хранене на работното място.

Предимства на ваучерите
за фирмата:
 • 0% окончателен данък
 • 0% осигурителни вноски
 • Лесно осчетоводяване
 • Ефективна социална политика
 • Увеличаване на продуктивността
 • Повишаване на имиджа на фирмата 
Предимства на ваучерите
за служителите:
 • 0% ДОД
 • 0% осигурителни вноски
 • По-здравословно хранене
 • По-голяма мотивация на работа
 • Повишена покупателна способност
 • Голям избор на търговски обекти