ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА "ТОМБОУ"

Приемайте нашите ваучери за храна и генерирайте допълнителни месечни приходи за Вашите търговски обекти!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

Социални придобивки за работещите в предприятията

Всеки работодател може да предостави ваучери за храна по Наредба №11 на своите служители, които работят при специфични условия и организация на труд и които са назначени на трудов договор или договор за управление.

Ваучерът за храна по Наредба №11 е създаден с цел да помогне на предприятията да повишат социалното и материално благоденствие на работещите при специфични условия и организация на труд. С този вид ваучер за храна Вие лесно можете да улесните живота на служителите си и да подпомогнете техния семеен бюджет.

Ваучерите за храна по Наредба №11 се полагат на служители, които работят при специфични условия и организация на труд и които са назначени на трудов договор или договор за управление. 

С тези ваучери се закупуват онези хранителни продукти и напитки, които са определени от работодателя и Трудова медицина, като необходими за балансирано хранене на работещите в предприятията.

Ваучерите могат да се използват в онези ресторанти и хранителни магазини, които са част от търговската мрежа на Томбоу България.

Стикер „Томбоу”

Всеки търговски обект, който е обозначен на витрината с този стикер,  е част от нашата търговска мрежа и в него ползвателите ни могат да похарчат ваучерите си за храна „Томбоу”.

Нашата мрежа от търговски обекти се развива постоянно. Ако желаете Вашият магазин или заведение да се присъедини към нашата мрежа и да приема ваучери за храна, моля, свържете се с наш търговски представител.