ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА "ТОМБОУ"

Приемайте нашите ваучери за храна и генерирайте допълнителни месечни приходи за Вашите търговски обекти!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

Модерен дизайн и удобен формат

Ваучерът за храна „Томбоу” е с компактен размер, предвиден за сигурно съхранение във Вашия портфейл: 10.5 х 5.82 см.

Със своите 14 защитни елемента*, ваучерът за храна "Томбоу" е най-защитеният ваучер в България. 

  

*Законовите изисквания са за 5 защити.