ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА "ТОМБОУ"

Приемайте нашите ваучери за храна и генерирайте допълнителни месечни приходи за Вашите търговски обекти!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси Визия и защити на ваучера за храна

Вие също може да станете част от нашата търговска мрежа и да започнете да приемате ваучерите за безплатна храна "Томбоу".

Предимства на ваучерите за търговските обекти:
  • Допълнителен оборот за Вашия магазин/заведение всеки месец
  • По-голям брой и по-лоялни клиенти
  • Лесна, бърза и сигурна обработка на ваучерите
  • Вече сте част от най-голямата търговска мрежа в страната, тази на на Томбоу България
  • Възможност за позициониране на Вашето лого в нашия уебсайт, както и на обратната страна на ваучерните книжки 
  • Възможност за присъствие на Ваша реклама в търговските промоции в нашите книжки и на сайта ни