ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА "ТОМБОУ"+

Приемайте нашите ваучери за храна и генерирайте допълнителни месечни приходи за Вашите търговски обекти!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси

Много работодатели считат сумата от 60 лв. за ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО като крайно недостатъчна и биха желали да дават повече на своите служители. 

Поради тази причина ние създадохме отделен ваучер за храна "Томбоу"+, който отговаря на изискванията на чл. 204 от ЗКПО. Така всеки работодател има възможност сам да определи тавана на сумата, която  месечно иска да предоставя на служителите си. 

Независимо, че ваучерите за храна по чл. 204 не се ползват с пълно данъчно облекчение, както тези по чл. 209, като социални разходи те все пак водят до спестявания спрямо същите суми предоставени на служителите в брой.

По-големите социални придобивки в една компания означават по-големи доходи за домакинствата и по-голяма покупателна способностна работещите.

 

Стикер „Томбоу”

Всеки търговски обект, който е обозначен на витрината с този стикер,  е част от нашата търговска мрежа и в него ползвателите ни могат да похарчат ваучерите си за храна „Томбоу”.

Нашата мрежа от търговски обекти се развива постоянно. Ако желаете Вашият магазин или заведение да се присъедини към нашата мрежа и да приема ваучери за храна, моля, свържете се с наш търговски представител.