ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА "ТОМБОУ" по Фонд СБКО

Приемайте нашите ваучери за храна и генерирайте допълнителни месечни приходи за Вашите търговски обекти!

Обща информация Предимства Правни и счетоводни въпроси

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ФОНД СБКО

Съгласно Постановление на Министерския Съвет, ежегодно се определят средствата по Фонд социално-битово и културно обслужване (СБКО). Те се полагат на персонала в държавните структури и органи, министерствата и ведомствата, в общините и в другите бюджетни предприятия и се предвиждат по съответните бюджетни и извънбюджетни сметки. 

Средствата по Фонд СБКО се определят в размер до 3% от разходите за заплати, а се изразходват през годината на базата на начислените средства за заплати. Тези средства могат да се използват за предоставянето на ваучери за храна до размера и при условията и по реда на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

На практика с това Постановление се определя възможността средствата по фонд СБКО да могат да бъдат изразходвани за ваучери за храна по същия начин, по който всички търговски фирми и предприятия могат да раздават ваучери за храна на служителите си.

 

Стикер „Томбоу”

Всеки търговски обект, който е обозначен на витрината с този стикер,  е част от нашата търговска мрежа и в него ползвателите ни могат да похарчат ваучерите си за храна „Томбоу”.

Нашата мрежа от търговски обекти се развива постоянно. Ако желаете Вашият магазин или заведение да се присъедини към нашата мрежа и да приема ваучери за храна, моля, свържете се с наш търговски представител.