Законодателство Документи

Тук лесно ще намерите информацията за ваучерната система, от която се нуждаете. Ние сме Ви приготвили списък с всички Закони, Наредби и Постановления, отнасящи се до закупуването и предоставянето ваучерите за храна и ваучерите подарък.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2003 г. на МТСП и МФ, публикувана в ДВ на 28.11.2023 г.

Списък с операторите на ваучери за храна за 2018г.

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Наредба №7/2003 на МТСП и МФ

Наредба №11/2005 на МТСП и МЗ

Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на ваучери за храна

Указание за прилагането на Наредба №11/2003

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите

Кодекс на труда (КТ)

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2011г. - Фонд СБКО

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2012г. - Фонд СБКО

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2013г. - Фонд СБКО

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2014г. - Фонд СБКО

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2015г. - Фонд СБКО

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2016г. - Фонд СБКО

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет за 2017г. - Фонд СБКО