Увеличаване на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. за постоянно.


Уважаеми дами и господа,

С приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. беше въведена временна мярка, с която необлагаемата сума на ваучерите за храна се увеличава от 80 на 200 лв. до края на 2022 г.

Както вероятно знаете Парламента до момента не можа да състави Правителство, а служебното Правителство отказа да внесе Закон за бюджет 2023. Вместо това внесе предложение за удължаване валидността на Закона за бюджет 2022 г.

На 23.12.2022 г. Парламента гласува и прие Закон за удължаване на Бюджет 2022. Т.е. в момента Закон за бюджет 2022 г. е валиден за 2023 г. С това гласуване на практика се удължава действието на необлагаемия максимум от 200 лв. до края на 2023 г.

Парламента обаче по време на обсъжданията сметна за нужно необлагаемия максимум, да не е временна мярка, а да стане постоянна величина. Именно затова с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за удължаване на бюджет 2022 г. са гласувани промени в ЗКПО а именно: необлагаемата сума по чл. 209 и чл. 214 от ЗКПО се променя от 80 лв. на 200 лв.

Промяната в ЗКПО влиза в сила след приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Както споменахме, в момента имаме временно удължаване на Бюджет 2022, но щом има постоянно правителство (излъчено от този или следващ Парламент), ще трябва да се гледа и приеме Закон за бюджет за 2023 г. До тогава сумата от 200 лв. е записана в настоящето удължаване и за да няма сблъсък на 2та закона, (Закона за удължаване на бюджет 2022 и ЗКПО), то промяната във ЗКПО влиза в сила в момента в който Закона за удължаване на бюджет 2022 г. бъде заменен със Закон за бюджет 2023 г.

На практика с гласуваните и обнародвани промени необлагаемия максимум от 200 лв. става постоянна величина!

Горното може да намерите в Държавен вестник брой: 104 от дата 30.12.2022 г.

За повече информация може да се свържете с обслужващия ви Търговец.

 

С уважение,

Борис Милев

Генерален Директор