2023-01-26 Важна законодателна промяна в ЗДДФЛ


Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви уведомим, че с промени в ЗДДФЛ от края на 2022 г.  (Държ. Вестник бр. 102 от 23.12.2022г), има изменение в декларирането от работодателите на доходите по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, т.нар. справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, чийто срок е до 28.02.2023г.

С направените промени е разширен обхвата на предоставяната информация, като задължение на работодателя вече е да декларира освен облагаемите доходи и някои от необлагаемите доходи, измежду които са и ваучерите за храна.

Ето линк към образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

 

Повече за новите справки и информация за другите необлагеми доходи може да видите и на интернет страницата на НАП в меню "Формуляри“ както и на следни линк:

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/dohodi-koito-triabva-da-se-posochat-ot-rabotodatelite

 

Екипът на Томбоу,