Нашият международен опит в издаването на ваучери за храна и ваучери подарък

"up GROUP": солидарност и иновации

Над 56 години "UP Group", бившата "Groupe Chèque Déjeuner", разработва най-разнообразни продукти и услуги под формата на ваучери, карти и мобилни приложения в 30 страни на 4 континента. От тези услуги се възползват над 28 милиона потребители в света.

Нейните услуги са иновативни инструменти, чиято цел е подобряване качеството на живот на работещите и повишаване на социалната ангажираност на компаниите.

Ангажираност, иновативност, равенство, предприемачество и солидарност са ключови ценности на Групата, създаващи един напълно уникален бизнес модел за развитие, а именно компания, която е собственост на нейните служителите.

"UP Group" всеки ден доказва на своите клиенти и партньори, че е възможно да бъдеш успешен в бизнеса и с един по-различен предприемачески подход.

"UP Group" в цифри:

  • 23 държави
  • 4 континента
  • 8,1 милиарда евро отпечатана номинална стойност
  • 587 милиона евро оборот
  • 300 000 клиенти
  • 800 000 търговски обекта
  • 22 милиона потребители
  • 3 151 служители
  • Над 60 години опит на международния пазар