Често задавани въпроси за електронните ваучери за храна

UP DEJEUNER

Обща информация Често задавани въпроси Визия на електронния ваучер за храна

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Необходимо ли е издаване на физическа карта за всеки служител?

Да, необходимо е. Това показва опитът ни от другите страни. Служителите на втори етап искат и пластика, което би затруднило работодателя в последствие.

 • Възможно ли е ползване само на картата без мобилно приложение?

Да, възможно е ползване само на издадената карта.

 • Как може да се проверява наличността по картата UpDejeuner?

През мобилното приложение Up Tombou, през браузър на uponline.bg или чрез телефонно обаждане към нас.

 • Каква валидност има електронният ваучер за храна UpDejeuner? 

Заредените средства имат срок на валидност 1 година, а самата карта-пластика е валидна 5 години от издаването й.

 • Ще могат ли да се заплащат точни суми в магазините с ваучерите за храна?

Да, това е едно от предимствата на електронните ваучери. 

 • Колко бързо става зареждането на сумите?

Времето за зареждане е в рамките на деня след направено плащане от работодател, при налична квота. В противен случай, до 5 работни дни.

 • Как служителят ще разбере, че има заредени средства по ваучер?

Служителят може да получи информацията от мобилното приложение Up Tombou. За служителя без мобилно приложение – може да се провери през браузър или с телефонно обаждане към нас. Работодателят също може да уведоми, кога да очаква служителят зареждане. 

 • Има ли опасност от привършване на квотата за ваучери?

Докато съществува квота, винаги има такава опасност. За 2024 г. квотата е 1,6 милиарда, с 200 милиона повече от 2023 г. 

 • Работодателят може ли да блокира или управлява картите и сумите на служителя?

Не. Работодателят може само да зарежда ваучерите в картата и след това няма правa върху предоставените карти или заредените вътре ваучери.

 • Какво става при грешно заредена сума от работодател?

При грешно заредена сума, отговорността остава за сметка на работодателя.

 • Както става при прекравяване на трудовия договор на служител?

Предоставената карта на служителя е негова, и той може да си я ползва докато има ваучери в нея. Работодателят няма право да изисква връщане на картата, но може да блокира картодържателя, за да не му зареди по грешка ваучери следващ месец.

 • Каква е цената за пластика и сроковe за поръчка?

Цените са индивидуални и зависят от това дали пластиките ще са фирмено брандирани и/или персонализирани. Картите се произвеждат в България и затова поръчките се изпълняват бързо, в рамките на 1-2 дни. 

 • Има ли значение за фирмата дали картите ще са персонализирани или не?

Няма значение дали пластиката е персонализирана с името на служителя, но ни е необходимо името на служителя да е налично в системата, за да може ние като оператор да обслужим служителя. 

 • Може ли да бъде издадена повече от една карта на служител?

Не. 

 • Колко карти могат да се ползват от един служител и неговото семейство?

Работодателят дава на всеки свой служител само по една карта. Тя е персонална на служителя, а не семейна. За да се ползват ваучерите от други членове на семейството картата може да бъде веведена в Apple Pay или Google Pay. Така е възможно пазаруване с ваучерите както с карта, така и с дигитален портфейл. Ваучерите в картата обаче не са разделени.

 • Как се процедира в случай, че картата е изгубена?

При загуба на картата, картодържателят трябва да я блокира, така както трябва да се случи с всяка друга изгубена карта. Преиздаването се извършва за 1-2 дни.  Наличната сума се прехвърля към новата карта автоматично.

 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ВЪПРОСИ

 • Какъв ще бъде начинът на осчетоводяване?
Няма промяна. Променя се само носителят.
 • След 30 юни 2024 г. ще може ли да раздаваме хартиени ваучери, ако преди това сме си закупили по-голямо количество хартиени ваучери?
Да, но трябва да имате предвид, че те имат срок на валидност.
 
 • Раздаваме ваучери според отработеното време. Има служители, които работят по-малко от месец и напускат – за тях пак ли трябва да се вади пластика? 
Да.
 • Може ли да се раздават ваучери на различни стойности според заеманата длъжност?
Не. Има трайна практика на НАП, която определя ваучера като социална придобивка, затова независимо от йерархията в компанията или заслугите, ваучерите се дават на еднакъв принцип за всички.
 • Получаване на максималния размер ваучери от няколко работодателя от гл. т. на ДДФЛ?
Да, практиката на НАП допуска, т.е. ако имате 3 трудови правоотношения (ДУК) може да получите 3 х 200 лева = 600 лева, ваучери. Практиката на НАП не допуска обаче, ако има 1 лице на два трудови договора при един работодател, да получи два пъти ваучери. 
 • Какви са вариантите за разпределяне на ваучерите при спазване на принципа „социален разход“?
Два основни: първи – раздаване на всички, които присъстват във ведомостта по равно, независимо дали и колко са отработили. Втори вариант – да се предоставят на база отработен ден, като е допустимо да бъдат изчислявани и на отработен час, но не повече от 200 лева на месец. 
 • Ще остане ли изискването, към датата на предоставяне на ваучерите, фирмата да удостоверява липса на данъчни задължения?
Да, изискването остава, като то е към края на месеца, за който се начисляват ваучерите.