18.02.2022 Предстоящи промени в Закон за държавния бюджет на Рeпублика България за 2022 г.


Уважаеми клиенти,

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. беше приет като ще влезне в сила от 01.04.2022 г., защото до тогава е валидно приетото по-рано удължаването на бюджет 2021 г. С влизането на бюджет 2022 г. обаче той става валиден за цялата 2022 г. което означава и за периода януари-март, който вече ще е изтекъл. Приети са следните точки касаещи ваучерите за храна:

·         От 80 лв. на 200 лв. на месец на служител за ваучери за храна се увеличава максималната сума без данъци и осигуровки

·         Ваучерите за храна ще могат да се използват за заплащане на битови сметки за вода и електроенергия, както и за билети за театри и кина (Това е валидно съобразно търговската мрежата от доставчици на оператора, която постепенно ще се разширява).

·         След 01.04.2022 г., когато закона за бюджета влиза в сила се дава възможност за предоставяне на ваучери за храна за сума до 200 лв. със задна дата и за периода януари-март 2022 г. Примери:

o   раздали сте вече ваучери за 80 лв. на служител за месеците януари – март има възможност да ги допълните с още 120 лв. за всеки от месеците.

o   Не сте раздавали ваучери за храна в периода януари – март. Може да раздадете и за този период.

 

При въпроси може да се обърнете към търговеца, който ви обслужва или към отдел обслужване на клиенти на тел. 02/492 0000.