20.09.2023 Up ТОМБОУ - Вашият успешен преход към дигиталните ваучери с Томбоу


Съобразно изменения и допълнения, обнародвани в Държавен вестник на 01.08.2023г., свързани с ваучерите за храна, същите ще бъдат дигитализирани (електронен носител) след 01.01.2024г. 

  • От 01.01.2024г. до 30.06.2024г. ще могат да бъдат издавани едновременно хартиени и дигитални ваучери, като работодателите си запазват правото на избор с кой вариант да работят. 
  • След 30.06.2024г. хартиените ваучери ще спрат да бъдат издавани. Хартиените ваучери, издадени преди тази дата ще продължат да бъдат валидни до датата, посочена на самия ваучер.
  • Правата и задълженията при предоставяне на ваучерите от работодател на служител, както и използването на ваучерите от служителите в търговските обекти, сключили договор с оператора, остават непроменени.