УСПЕШНА РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ЗА ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015


Уважаеми клиенти и партньори,

Радваме се да Ви съобщим, че Томбоу България успешно премина през ресертификацията си за ISO 9001:2015 за качество, ISO 27001:2013 за информационна сигурност, както и за ISO 14001:2015 за управление на околната среда.

Смеем да твърдим, че сме първият оператор на ваучери за храна, който включва електронния ни ваучер в сертификатите си. 

Това потвърждение на качеството, сигурността и отговорността към околната среда укрепва нашия ангажимент към вас, нашите клиенти и партньори.

Благодарим Ви за доверието, което ни оказвате!

ISO certificates Up Tombou